Close
Alle kategorier
  Filters
  Innstillinger
  Søk

  Salgsbetingelser

  1) Generelt

  Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer (produkter) fra Jegard Handel.no til forbruker gjennom løsningen "Hent i butikk". Sammen med salgsbetingelsene utgjør din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes gjennom en ordrebekreftelse som blir sendt til din registrerte e-post adresse når bestillingen er gjort.

  Forbrukerkjøp er regulert gjennom forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven.

  Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Nettbutikken kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

  1B) Levering

  Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

  Jegard har mer enn 5.000 varelinjer på lager. Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-7 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

  Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

  Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

   

  Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

   

  2) Partene

  Selger

  Firmanavn: Jegard Handel AS
  Kontaktadresse:  Tvetenveien 40
  Telefonnummer: 4173500
  Organisasjonsnummer: 885182542 

  Kjøper


  Er den person som foretar bestillingen.

  3) Avtale

  Bindende avtale

  Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Jegard. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Jegard i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i den bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Jegard tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere deg, enten via e-post eller per telefon, om dette så raskt vi oppdager det.

  4) Priser

  Prisene, som er oppgitt i nettbutikken inkluderer (valgknapp øverst i menyen)merverdiavgift og uten mervidghetsavgift  Jegard tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. 

  Rabattavtale

  Har du en rabattavtale med oss? For å handle med rabattavtale i nettbutikken må du ha

  • en profil i nettbutikken
  • et kundenummer hos Jegard med din rabatt lagret.

  6) Betaling

  Jegard gir deg to ulike betalingsalternativ på nett: faktura eller kortbetaling med Visa eller Mastercard/Eurocard

  Kortbetaling

  På Jegard.no kan du betale med Visa og Mastercard/Eurocard. Vår leverandør av kortbetalingsløsning er Nets og transaksjonen din sendes kryptert. Dette betyr at du trygt kan handle hos oss uten å være redd for at kortinformasjonen din kommer på avveie.

  Når du betaler med kort oppgir du kortnummeret, kortets gyldighetstid og CVC-koden din. Noen kort krever også at du oppgir 3D Secure-koden.

  Vi lagrer ikke kortnummeret ditt når du handler hos oss. Totalbeløpet reserveres direkte fra kontoen din og betalingen trekkes ved henting. Hvis vi skulle være utsolgt for en vare du har handlet, fjerner vi reservasjonen på beløpet.

  7) HENTING I BUTIKK

  Når du handler på Jegard.no og velger hent i butikk henter du varene i butikken i Tvetenveien 40, 0666 Oslo. Vi sender da ikke varer i hjem til deg. Varene er klare til henting i løpet av neste virkedag (mandag - fredag) etter kl. 15. Vi sender deg en ordrebekreftelse på e-post så snart du har gjennomført betalingen din, og når varene er klare til henting sender vi deg en SMS. Vis frem denne ordrebekreftelsen, samt legitimasjon når du skal hente varene dine.

  Varer som ikke hentes

  Hvis du ikke henter varene dine, sender vi deg en ny SMS etter to dager. Hører vi ikke noe fra deg blir din ordre kansellert 10 virkedager etter at du fikk første hentemelding. Betalingsreservasjonen kanselleres i løpet av 14 dager.

  Blir du forhindret eller forsinket slik at du ikke klarer å komme til avtalt tid, kontakt oss på ordre@jegard.no eller tlf 41735000.

  8) Risiko for varen

  Risikoen for varen går over på kunden når ordren er overtatt av kunden i henhold til avtalen. 

  9) Angrerett

  Når du bestiller varer gjennom Jegard.no kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Jegard selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene.

  Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 100 dager etter den dagen du mottok opplysningene, jfr. angrerettloven § 21 jf. § 8 første ledd bokstav H.

  Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen. Varer skal returneres til samme sted dersom ikke annet er spesielt avtalt.

  Jfr. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6: Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jfr. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Undersøkelse av varen

  Når du mottar varen, anbefaler vi at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra snarest til Jegard.

  Retur av produkt

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake  innen rimelig tid. Jegard er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag Jegard mottar varen. Du er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

  Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Jegard i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør levere varen tilbake til Jegard i originalemballasjen hvis dette er mulig.

  Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres eller tilvirkningsvarer, f. eks. maling eller fugemasse.

  Produktet leveres tilbake til oss, om mulig i originalemballasjen, sammen med utfylt angreskjema og kopi av ordrebekreftelse eller kvittering. 

  Har du spørsmål om reklamasjon eller hvordan du returnerer varer? Kontakt oss på telefon eller via mail. 

  10) Tilbakebetaling

  Når du returnerer varer tilbakebetaler vi kjøpesummen til deg innen 14 dager fra vi mottar varen. Husk å oppgi kontonummeret ditt når vi registrerer returen din.

  Hvis vi skulle være utsolgt for en vare du har handlet, og du ikke ønsker erstatningsvare, fjernes beløpsreservasjonen fra kontoen din og ingen beløp trekkes.

  11) Rettigheter

  Dine rettigheter ved forsinkelse

  Dersom Jegard ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen.

  Oppfyllelse

  Dersom Jegard ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Jegard. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Jegard ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Jegard oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

  Heving

  Du kan heve avtalen med dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Jegard ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som har blitt fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Jegardhar sagt at de ikke vil oppfylle innen fristen.

  Erstatning

  Jegard sine rettigheter ved mislighold

  Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Jegard eller forhold på Jegard sin side, kan Jegard i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Jegard kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

  Oppfyllelse

  Dersom du ikke betaler, kan Jegard fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke utlevert, taper Jegard sin rett dersom de venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

  Heving

  Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Jegard heve avtalen. Jegard kan likevel ikke heve kjøpet etter at kjøpesummen er betalt. Jegard kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Jegard har fastsatt. 

  Erstatning

  Jegard kan kreve erstatning for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jfr. forbrukerkjøpslovens § 46.

  12) Reklamasjon

  Har produktet blitt ødelagt ved normal bruk eller har du mottatt en vare det er noe feil med? Da er det en reklamasjonssak.

  Ta med varen og kvitteringen din til butikken, så hjelper vi deg. Fortell oss hva som er galt med varen slik at vi kan vurdere feilen. I noen tilfeller er vi nødt til å sende varen til leverandøren. Blir reklamasjonen din godkjent, gir vi deg ny vare, pengene tilbake eller en tilgodelapp. I noen tilfeller vil vi sende inn varen slik at den blir fikset for deg.

  Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

  Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

  Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).Meldingen til Jegard eller kredittyter skal være skriftlig (e-post, eller brev). Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

  Retting eller omlevering

  Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Jegard retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Jegard kan motsette seg krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder urimelige kostnader.

  Jegard skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Jegard kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Jegard tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold.

  Dersom Jegard sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

  Prisavslag

  Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jfr. forbrukerkjøpslovens § 33.

  Du må melde krav til Jegard ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

  Har du spørsmål om angrerett eller hvordan du returnerer varer? Kontakt oss på ordre@jegard.no

  13) Forbehold

  Jegard reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
  Bildene som er brukt på Jegard.no er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

  14) Konfliktløsning

  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Jegard vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.

  Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

  Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser? Kontakt på ordre@jegard.no  så hjelper vi deg så raskt vi kan!