Close
Alle kategorier
  Filters
  Innstillinger
  Søk

  Personvernopplysninger

  14) Personopplysninger

  Med mindre du samtykker til noe annet, kan Jegard kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Jegard skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Jegard skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

  Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse. Jegard kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

  Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jfr. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Hvis Jegard vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Jegard innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Jegard må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke dem. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

  Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, vennligst ta kontakt