Close
Alle kategorier
  Filters
  Innstillinger
  Søk

  Levering og retur

  1B) Levering

  Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

  Jegard har mer enn 5.000 varelinjer på lager. Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-7 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

  Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

  Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

   

  Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

   

  9) Angrerett

  Når du bestiller varer gjennom Jegard.no kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Jegard selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene.

  Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 100 dager etter den dagen du mottok opplysningene, jfr. angrerettloven § 21 jf. § 8 første ledd bokstav H.

  Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen. Varer skal returneres til samme sted dersom ikke annet er spesielt avtalt.

  Jfr. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6: Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jfr. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Undersøkelse av varen

  Når du mottar varen, anbefaler vi at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra snarest til Jegard.

  Retur av produkt

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake  innen rimelig tid. Jegard er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag Jegard mottar varen. Du er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

  Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Jegard i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør levere varen tilbake til Jegard i originalemballasjen hvis dette er mulig.

  Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres eller tilvirkningsvarer, f. eks. maling eller fugemasse.

  Produktet leveres tilbake til oss, om mulig i originalemballasjen, sammen med utfylt angreskjema og kopi av ordrebekreftelse eller kvittering. 

  Har du spørsmål om reklamasjon eller hvordan du returnerer varer? Kontakt oss på telefon eller via mail. 

  10) Tilbakebetaling

  Når du returnerer varer tilbakebetaler vi kjøpesummen til deg innen 14 dager fra vi mottar varen. Husk å oppgi kontonummeret ditt når vi registrerer returen din.

  Hvis vi skulle være utsolgt for en vare du har handlet, og du ikke ønsker erstatningsvare, fjernes beløpsreservasjonen fra kontoen din og ingen beløp trekkes.

  11) Rettigheter

  Dine rettigheter ved forsinkelse

  Dersom Jegard ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen.

  Oppfyllelse

  Dersom Jegard ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Jegard. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Jegard ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Jegard oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

  Heving

  Du kan heve avtalen med dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Jegard ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som har blitt fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Jegard har sagt at de ikke vil oppfylle innen fristen.